Tudi letos možnost rentnega odkupa stanovanj

Datum: 16.05.2022
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: V središču

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je tudi v letošnjem letu objavil javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente (»rentni odkup«).

 

Na podlagi rentnega odkupa bodo lahko osebe, starejše od 65 let, ki izpolnjujejo pogoje, ponudile SS MONG v odkup lastniško stanovanje, na katerem si bodo izgovorile dosmrtno služnost stanovanja. To pomeni, da bodo stanovanje lahko še naprej nemoteno uporabljale zase in za potrebe svoje družine.

Lastnik stanovanja postane Sklad, kupnino za stanovanje ali njen del po dogovoru pa prejme zavarovalnica, ki potem prodajalcu doživljenjsko izplačuje mesečno rento. Stranke se lahko dogovorijo, da se neizplačani del rente lahko tudi deduje.

Stanovanjski sklad ob prenosu lastništva nase prevzeme tudi stroške investicijskega vzdrževanja (kot npr. obnova oken, fasade, strehe itd.).

Kot posebna opcija je možen tudi dogovor o menjavi za drugo (primernejše) stanovanje, pri čemer ostali pogoji izvedbe ostanejo enaki.

Za letošnje leto so za odkup zagotovljena sredstva v višini 250.000 €.

Vsako vlogo se individualno obravnava in usklajuje s ponudnikom.

 

Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2022.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in na spletni strani mestne občine.


< Nazaj na seznam