Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 15.3.2012, ob 14. uri

DATUM OBJAVE 15. marec 2012
VIR Mestna občina Nova Gorica

Sprejeti akti 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 15.3.2012, ob 14. uri

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 17. januarja 2012 in 14. seje mestnega sveta, ki je bila 2. februarja 2012

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov  

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov  

4. Poročilo o izdanih sklepih 14. seje mestnega sveta z dne 2. februar 2012 

Sklep o sprejetju poročila

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Bojanu Bratini

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica
 
6. Predlog sklepa o seznanitvi z analizo gospodarskega stanja v MONG in s programi za spodbujanje gospodarskega razvoja občine  

Sklep o seznanitvi z analizo gospodarskega stanja v MONG in s programi za spodbujanje gospodarskega razvoja občine    

7. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2013 

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 

Dodatni sklep v povezavi z gasilskim domom

Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto2013 - splošni del

Proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto2013 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013   

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

7 a (13). Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnem poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010 

Sklep o podaji soglasja k poslovnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

7 b (14). Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta MONG za leto 2011 in seznanitev s planom aktivnosti za leto 2012 

Sklep o seznanitvi s poročilom izvedenih oativnostih po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta MONG za leto 2011 in seznanitvi s planom aktivnosti Goriške lokalne energetske agencije za leto 2012

8. Predlog odloka o ustanovitvi razvojnega sveta severne Primorske (goriške razvojne) regije (prva obravnava) 

Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta severne Primorske (goriške razvojne) regije

9. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih MONG

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica

10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (hitri postopek) 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

11. Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (hitri postopek) 

Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica

12. Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Dornberk (hitri postopek) 

Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Dornberk

15. Predlog pravilnika o spremembi tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov  

Pravilnik o spremembi tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 

16. Predlog pravilnika o spremembi pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju MONG 

Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju MONG

17. Predlog sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju MONG in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica za leto 2012 

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju MONG in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica za leto 2012

18. Predlog sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja občinskih javnih cesta na območju MONG za leto 2012

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin ter vzdrževanja občinskih javnih cesta na območju MONG za leto 2012

19. Predlog sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc. št. 457/3 k.o. Rožna Dolina 

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc. št. 457/3 k.o. Rožna Dolina

20. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup nepremičnine parc. št. 222/1 k.o. Stara Gora  

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup nepremičnine parc. št. 222/1 k.o. Stara Gora

21. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice Adriaplinu, d.o.o. Ljubljana na zemljišču parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica  

Sklep o ustanovitvi stavbne pravice Adriaplinu, d.o.o. Ljubljana na zemljišču parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica   


 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti