Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21.2.2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 21. februar 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Sprejeti akti 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21.2.2013 ob 14. uri

Dnevni red:

1.  Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 201

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 24. seje mestnega sveta, ki je bila dne 24. januarja 2013

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Goric

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na Lokvah (predlagatelj svetnik Gregor Veličkov)

Sklep o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na Lokvah

7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu MONG za leto 2013 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Dodatni sklep v zvezi z rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Dopolnitev letnega načrt pridobivanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

Letni načrt pridobivanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – dopolnitev februar 2013

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – dopolnitev februar 2013


8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

Dodatni sklep v zvezi z sofinanciranjem letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013


9. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu


10. Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica


11. Predlog Sklepa o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v MONG v letu 2012

Sklep o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v Mestni občini Nova Gorica  v letu 2012


12. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept MONG za leto 2012 in o seznanitvi s planom aktivnosti za leto 2013

Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 in o seznanitvi s planom aktivnosti za leto 2013


13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)


14. Predlog Odloka o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG (hitri postopek)

15. Predlog Sklepa o predhodnem soglasju mestnega sveta k pričetku postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG

16. Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu

17. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas

18. Predlog Sklepa o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. 2302 Kromberk

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti