Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21.3.2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 21. marec 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Sprejeti akti 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21.3.2013 ob 14. uri

Dnevni red :
 

1.    Potrditev zapisnika 25. seje mestnega sveta, ki je bila 21. februarja 2013  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 25. seje mestnega sveta, ki je bila dne 21. februarja 2013

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predsednika odbora za gospodarstvo ter sklep o imenovanju nadomestnega predsednika odbora za gospodarstvo

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dornberk

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. in o podaji soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb

Sklep o ne sprejetju sklepa Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d. in o podaji soglasja k predlaganim cenam storitev gospodarskih javnih služb

7.    Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (druga obravnava)

Sklep o izvedbi ponovne prve obravnave prve obravnave o predlogu Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o aktivnem pristopu k uresničevanju alkoholne politike za zmanjšanje neenakosti v zdravju Severne Primorske (Goriške statistične regije)

Sklep o seznanitvi s Poročilom o aktivnem pristopu k uresničevanju alkoholne politike za zmanjšanje neenakosti v zdravju Severne Primorske (Goriške statistične) regije

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim načrtom Ljudske univerze Nova Gorica za šolsko leto 2012/13, poslovnim poročilom za leto 2012 in finančnim načrtom za leto 2013

Sklep o seznanitvi z Letnim načrtom Ljudske univerze Nova Gorica za šolsko leto 2012/13, poslovnim poročilom za leto 2012 in finančnim načrtom za leto 2013

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2012, programom dela in finančnim načrtom za leto 2013

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Mladinskega centra Nova Gorica za leto 2012, programom dela in finančnim načrtom za leto 2013

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k pričetku postopka podelitve koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG

Sklep o podaji soglasja k pričetku postopka podelitve koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, finančnega načrta za leto 2013 in izhodišč za pripravo strategije delovanja sklada v obdobju 2014 – 2021

Sklep o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, finančnega načrta za leto 2013 in izhodišč za pripravo strategije delovanja sklada v obdobju 2014 – 2021

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013

Sklep o podaji soglasja k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013

14.    Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2013 – nakup parc. št. 1460/3 k.o. Nova Gorica in solastniški delež do 2/3 parc. št. 104 in 444/2 k.o. Stara Gora.

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 nakup parc. št. 1460/3 k.o. Nova Gorica in solastniški delež do 2/3 parc. št. 104 in 444/2 k.o. Stara Gora

15.    Predlog Sklepa o potrditvi spremenjenih prilog h Koncesijski pogodbi o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa.

15A.

Sklep o razveljavitvi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica številka: 007-10/2012-5 z dne 21. februarja 2013.


 

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti