Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 30. 5. 2013 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 07. junij 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 2013

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 2013

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije svetnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, sklep o potrditvi mandata nadometnemu članu

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Vrtec Nova Gorica

Sklep o imenovanju v delovno skupino iz vrst strokovnjakov za pripravo sklepov z namenom spodbujanja rabe in predelave lesa v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorice Mladinskega centra Nova Gorica

Sklep o izdaji pooblastila za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica


6.    Poročilo Nadzornega odbora MONG za leto 2012
Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki 09.034 – Sredstva za programe Turistične zveze - TIC
Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na proračunski postavki 07.175 – Centralna čistilna naprava

Sklep o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letu 2013


7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012

Sklep o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012


8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 10.3.2012 do 10.3.2013

Sklep o seznanitvi z Rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 10.3.2012 do 10.3.2013


9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Zaključnim poročilom za leto 2012 ter Finančnim načrtom in programom dela za leti 2013 in 2014 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

Sklep o seznanitvi z Zaključnim poročilom za leto 2012 ter Finančnim načrtom in programom dela za leti 2013 in 2014 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica


10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter s Finančnim načrtom in programom dela za leto 2013 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica.

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter s Finančnim načrtom in programom dela za leto 2013 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica


11.    Predlog Sklepa o trajnem interesu MONG za delovanje javnega zavoda SNG Nova Gorica

Sklep o trajnem interesu Mestne občine Nova Gorica za delovanje javnega zavoda SNG Nova Gorica


12.    Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardno zaposlenimi drugimi strokovnimi delavci v oddelkih 1. razredu OŠ

Sklep v zvezi z nadstandardno zaposlenimi drugimi strokovnimi delavci v oddelkih 1. razreda osnovnih šol


13.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica


14.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda GOLEA za leto 2012

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda GOLEA za leto 2012


15.    Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest koncesionarja CP Gorica, d.d.

Sklep o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest koncesionarja CP Gorica, d.d.


16.    Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica  in za vzdrževanje občinskih javnih cest koncesionarja Komunala d.d. Nova Gorica

Sklep o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica in za vzdrževanje občinskih javnih cest koncesionarja Komunala d.d. Nova Gorica


17.    Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest


18.    Odlok o krajevnih skupnostih v MONG (druga obravnava)

Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica


19.    Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena (prva obravnava)

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena


20.    Predlog Sklepa, da grajeno dobro ne služi več svojemu namenu - parc. št. 546/11 k.o. Gradišče in parc. št. 1554/6 k.o. Solkan

Sklep, da grajeno dobro ne služi več svojemu namenu - parc. št. 546/11 k.o. Gradišče in parc. št. 1554/6 k.o. Solkan


21.    Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013


22.    Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 
Matej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti