Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 23. januarja 2014

DATUM OBJAVE 23. januar 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

 Dnevni red:

 

1.            Potrditev zapisnika 10. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 11. decembra . 2013 in 33. seje mestnega sveta, ki je bila 19. decembra 2013  

2.            Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3.            Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.            Poročilo o izvršenih sklepih 10. izredne seje, ki je bila 11. decembra 2013 in 33. seje mestnega sveta, ki je bila 19. decembra 2013

Sklep o sprejemu poročila

5.            Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju v Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja Goriške lokalne energetske agencije, Nova Gorica

6.            Predlog Obvezne razlage 35. e. člena PUP na mestnem območju Nove Gorice

Obvezna razlaga 35. E člena PUP na mestnem območju Nove Gorice

7.            Poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora MONG na oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo

Sklep o seznanitvi s poročilom o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora MONG na oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo

8.            Poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora MONG - pogodba sklenjena med MONG, JZ za šport Nova Gorica in ND Gorica

Sklep o seznanitvi s poročilom o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora MONG - pogodba sklenjena med MONG, JZ za šport Nova Gorica in ND Gorica

9.            Poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora MONG - proračunske postavke 10.049, 10.052 in 10.146 iz Zaključnega računa MONG za leto 2012

Sklep o seznanitvi s poročilom o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora MONG - proračunske postavke 10.049, 10.052 in 10.146 iz Zaključnega računa MONG za leto 2012

10.          Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013

11.          Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o predlogu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica ponovno opravi prva obravnava

12.          Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

13.          Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

14.          Predlog Sklepa o sprejemu  Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica za leto 2014 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest  na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica za leto 2014 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest  na območju Mestne občine Nova Gorica

15.          Predlog Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Goric

16.          Predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup (druga obravnava)

Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup

17.          Predlog Odloka o OPPN Vodovodna (druga obravnava)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vodovodna

18.          Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc.št. 809/11 k.o. Rožna Dolina, parc.št. 809/28 k.o. Rožna Dolina in parc.št. 4902/2 k.o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc.št. 809/11 k.o. Rožna Dolina, parc.št. 809/28 k.o. Rožna Dolina in parc.št. 4902/2 k.o. Branik

19.          Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

20.          Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014.

Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014

21.          Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom ukrepov KENOG-a za optimizacijo poslovanja in znižanje stroškov.

Sklep o seznanitvi s predlogom ukrepov KENOG-a za optimizacijo poslovanja in znižanje stroškov

 

 

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti