Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 38. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 22. maja 2014, ob 14. uri

DATUM OBJAVE 03. junij 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

 Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 37. seje mestnega sveta, ki je bila 17. aprila 2014


2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov


3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 37. seje mestnega sveta, ki je bila 17. aprila 2014 in nadaljevanja 37. seje mestnega sveta, ki je bila 6. maja 2014

Sklep o sprejetju poročila o izvršenih sklepih 37. seje mestnega sveta, ki je bila 17. aprila 2014 in nadaljevanja 37. seje mestnega sveta, ki je bila 6. maja 2014


5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Gimnazije Nova Gorica

6.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

7.    Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2013

Sklep o seznanitvi s poročilom o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2013

8.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o izvršenem nadzoru JP KENOG, d.o.o. Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora MONG o izvršenem nadzoru JP KENOG, d.o.o. Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2013, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG ter so bili sofinancirani s proračuna MONG

Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2013, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG ter so bili sofinancirani s proračuna MONG

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z izrednim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2013 – 13. 11. 2013

Sklep o seznanitvi z izrednim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2013 – 13. 11. 2013


11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja, da se presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let v javnih zavodih v letu 2014 namenijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Sklep o podaji soglasja, da se presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let v javnih zavodih v letu 2014 namenijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA za leto 2013

Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA za leto 2013

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega poročila družbe Mestne storitve, Javno podjetje d.o.o., Nova Gorica za leto 2013

Sklep o sprejemu Poslovnega poročila družbe Mestne storitve, Javno podjetje d.o.o., Nova Gorica za leto 2013

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2013 in o sprejemu Finančnega načrta javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2014

Sklepa o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2013 in o sprejemu Finančnega načrta javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2014

15.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG - hitri postopek (predlagatelj svetnik Gregor Veličkov)

Sklep da se o Odloku o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG opravi druga obravnava


17.    Predlog Sklepa o določitvi višine sejnin za člane nadzornih svetov JP KENOG, d.o.o. in JP Mestne storitve, d.o.o.

Sklep o določitvi višine sejnin za člane nadzornih svetov JP KENOG, d.o.o. in JP Mestne storitve, d.o.o.

18.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (druga obravnava)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica

19.    Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju MONG (druga obravnava)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica


19.A    Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014 – 2020 (prva obravnava)

Sklep, da se o odloku o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 – 2020 opravi druga obravnava

19.B    Ponovno odločanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG predlagatelja svetnika Valterja Vodopivca

Sklep da se ne sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG predlagatelja svetnika Valterja Vodopivca


21.    Predlog Dopolnitve letnega  načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2014 

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2014


 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti