Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 5. novembra 2015

DATUM OBJAVE 05. november 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 10. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 5. NOVEMBRA 2015 OB 14. URI


Dnevni reda:

1.    Potrditev zapisnika 9. seje mestnega sveta, ki je bila 24. septembra 2015

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Sklep predloga k imenovanju porotnikov kot predstavnikov Mestne občine Nova Gorica

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Šempas


6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., za leto 2014

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., za leto 2014

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2014 

Sklep o umiku predloga Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2014

8.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2015 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

9.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica 

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2016

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016

12.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG opravi druga obravnava

13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v MONG (prva obravnava)

Sklep da se o odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

15.    Predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG (prva obravnava)

Sklep o prekinitvi obravnave o predlogu odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica

16.    Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (druga obravnava) 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1524 k.o. Nova Gorica 

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1524 k.o. Nova Gorica

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 458/1 k.o. Rožna dolina 

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 458/1 k.o. Rožna dolina

22.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

23.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (hitri postopek).

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti