Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19. maja 2016

DATUM OBJAVE 31. maj 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


SPREJETI AKTI 15. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 19. MAJA 2016 OB 14. URIDnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 14. seje mestnega sveta, ki je bila 19. maja 2016  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika MONG v svetu Zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestne predstavnice

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Dijaškega doma Nova Gorica

6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2016 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna MONG za leto 2016

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2016 – rebalans 1

Sklep o sprejemu dopolnitve Letnega programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG v letu 2015 – pregled izvajanja projekta od 2012-2015 ter Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v MONG za obdobje 2016-2019 in o soglasju z nadaljnjim sodelovanjem MONG v projektu Občina po meri invalidov

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta Občina po meri invalidov v MONG za leto 2015

Sklep o sprejemu Akcijskega načrta za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Nova Gorica za obdobje 2016 – 2019

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2015

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2015

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2015 

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2015

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta za leto 2016

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta za leto 2016

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v MONG

12.    Predlog Sklepa o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije (predlagateljici svetnici Ana Jug in Karmen Saksida)

Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije

13.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017 za leto 2015

Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017 za leto 2015

15.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 

Sklep o podaji soglasja k Spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

17.    Predlog Sklepa o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v MONG.

Sklepa o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v MONG

18.    Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti