Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. decembra 2017

DATUM OBJAVE 21. december 2017
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

SPREJETI AKTI 32. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 21. DECEMBRA 2017 OB 14. URI

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 31. seje mestnega sveta, ki je bila 23. novembra 2017 

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Sklep o imenovanju članov v Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica


Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Nova Gorica


Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja Šolskega centra Nova Gorica


6. Predlog Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  v Mestni občini Nova Gorica

7. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek) – predlagatelj svetnik Luka Manojlović

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

8. Predlog Sklepa o potrditvi Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Sklep o potrditvi Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

9. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil  nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014 in 2015

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil  nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014 in 2015

10. Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10079 – Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za vrtce v letu 2016

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10079 – Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za vrtce v letu 2016

 11. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja izvajalca gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja izvajalca gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

12. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d

13. Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v MONG (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave o predlogu Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica

14. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje MONG (prava obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave o predlogu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica

15. Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

16. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu

17. Predlog Sklepa o potrditvi projektov, ki so bili izglasovani v okviru participativnega proračuna MONG

Sklep o potrditvi projektov, ki so bili izglasovani v okviru participativnega proračuna MONG

18. Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti