Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 19. novembra 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 02. december 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

SPREJETI AKTI 20. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 19. NOVEMBRA 2020 OB 15. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. oktobra 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Nova Gorica

Sklep o imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v Vrtcu Nova Gorica

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v Vrtcu Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 10101 – prevozi učencev

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 10101 – prevozi učencev

8.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica

9.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (prva obravnava)

Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

Dodatni sklep

11.    Predlog Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o predlogu Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

12.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Informacijo o aktivnostih za vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem OŠ Kozara Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Informacijo o aktivnostih za vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem OŠ Kozara Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici

16.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 (prva obravnava)

Odlok o spremembi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19

17.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica opravi druga obravnava

18.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

19.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 3707/170 k. o. Branik

Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. Št. 3707/170 k.o. Branik

20.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 934/8 k. o. Solkan

Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi za parc. št. 934/8 k. o. Solkan

Dodatni sklep

21.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2527/7 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2527/7 k. o. Banjšice

22.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1302/29 k. o. Kromberk

točka umaknjena

23.    Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa župana o spremembi voznega reda mestnega javnega potniškega prometa

Sklep o potrditvi Sklepa župana o spremembi voznega reda mestnega javnega potniškega prometa

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti