Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 17. decembra 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 05. januar 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 21. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 17. DECEMBRA 2020 OB 15. URI

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19. novembra 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikom Mestne občine Nova Gorica v Svet javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o določitvi kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici

5A.   Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Območna Služba Nova Gorica »Zaposlovanje v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020«

Sklep o seznanitvi s poročilom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Območna Služba Nova Gorica »Zaposlovanje v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020«

6.    Predlog Sklepa o pristopu Mestne občine Nova Gorica h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo

Sklep o pristopu Mestne občine Nova Gorica h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 06018 – drugi operativni odhodki

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem splošnem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 06018 – drugi operativni odhodki

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica nad izvrševanjem sklepov in predlogov Nadzornega odbora nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnostnih sredstev v letu 2018

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica nad izvrševanjem sklepov in predlogov Nadzornega odbora nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnostnih sredstev v letu 2018

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2021

10.    Predlog Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku opravi druga obravnava

12.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku opravi druga obravnava

13.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku opravi druga obravnava

15.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica - rebalans 1, dopolnitev št. 2 december 2020

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica - rebalans 1, dopolnitev št. 2 december 2020

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1302/29 k.o. Kromberk

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1302/29 k.o. Kromberk ter obrazložitev

17.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021

18.    Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica

19.    Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za parceli št. 1211/20 in 1211/21 k.o. Kromberk

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parceli št. 1211/20 in 1211/21 k.o. Kromberk

20.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2021

Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2021

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti