Kabinet župana

Vodja Kabineta župana: Gorazd Božič.
e-pošta:

Pisarna župana:
vodja pisarne župana: Marija Veljanovska Nemec
e-pošta:
tel: 05 3350112
faks: 05 3027470
soba: 2/I

 

 

Zaposleni

Bajec Petra - višja svetovalka za protokol
Biaggio Andrej - strokovni sodelavec VII/2-II za zaščito in reševanje
Božič Gorazd - vodja Kabineta župana
Fabjan Jaka - višji svetovalec župana
Koradin Nejc - podsekretar
Kos Jasna - koordinatorka VI
Križnič Miroslava - vodja Službe za stike z javnostmi, protokol ter mednarodno sodelovanje
Miklavič dr. Klemen - župan
Mikuž Vesna - notranja revizorka
Pekeč Mitja - strokovni sodelavec VII/2-I župana za investicije
Rosič Simon - podžupan
Veljanovska Nemec Marija - poslovna sekretarka - vodja pisarne župana
Zavadlav Ušaj Elena - podžupanja

Obrazci


Vloga o kratkotrajnem najemu ploščadi Silvana Furlana