Kabinet župana

Vodja Kabineta župana: Gorazd Božič.
e-pošta:

Pisarna župana:
vodja pisarne župana: Marija Veljanovska Nemec
e-pošta:
tel: 05 3350101
faks: 05 3027470
soba: 8/I

 

 

Zaposleni

Bajec Petra - višja svetovalka za protokol
Biaggio Andrej - strokovni sodelavec VII/2-II za zaščito in reševanje
Božič Gorazd - vodja Kabineta župana
Fabjan Jaka - višji svetovalec župana
Kogovšek Sašo - podžupan
Kos Jasna - koordinatorka VII/1
Križnič Miroslava - vodja Službe za stike z javnostmi, protokol ter mednarodno sodelovanje
Miklavič dr. Klemen - župan
Mozetič Domen - podsekretar
Pavlica Damjana - podžupanja
Rosič Simon - podžupan
Škvarč Meta - strokovna sodelavka VII/1
Veljanovska Nemec Marija - koordinatorka VII/1 - vodja pisarne župana

Obrazci


Vloga o kratkotrajnem najemu ploščadi Silvana Furlana
Prošnja za razgovor pri županu oziroma podžupanih