Urad direktorja občinske uprave

Direktorica uprave Mestne občine Nova Gorica: Maja Grapulin Vadjunec
tel: 05 3350120
e-pošta:
soba: 9/I


Vodja pisarne: Vesna Susič
tel: 05 3350121
faks: 05 3021233
e-pošta: vesna.susic@nova-gorica.si
soba: 8/I

Zaposleni

Anzeljc Darja - višja svetovalka za investicije
Bašelj Andrejka - višja svetovalka za proračun in analize
Belingar Vodopivec Mojca - vodja Pravno-premoženjske službe
Birsa Krasomila - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Birsa Nina - poslovna sekretarka V-II
Bratuž Miloška - podsekretarka za pravno-premoženjske zadeve
Buzuk Tanja - finančnica VII/1
Cukijati Tatjana - administratorka V
Filipčič Milena - vodja Glavne pisarne
Franzogna Dornik Ingrid - poslovna sekretarka V-II
Furlan Janko - višji svetovalec za splošne zadeve
Grapulin Vadjunec Maja - direktorica občinske uprave
Hvalič Laura - poslovna sekretarka V-II
Ipavec Mateja - finančnica VII/1
Ipavec Martina - poslovna sekretarka V-II
Jakin Matej - strokovni sodelavec VII/2-II za pripravo in izvajanje projektov
Kacafura Franko - podsekretar za splošne zadeve
Kofol Bogdan - podsekretar za pravno-premoženjske zadeve
Kolenc Nataša - Strokovna sodelavka za razvojne projekte
Konrad Petra - poslovna sekretarka V-II
Konrad Tomaž - višji svetovalec za evropske in druge projekte
Kontestabile Nina - višja svetovalka za pravno premoženjske zadeve
Kožman Suzana - višja svetovalka za področje računovodstva
Leban Tanja - sistemska administratorka VI
Leban Šušmelj Patricija - saldakontistka VII/1
Ljucovič Miran - podsekretar za področje mestnega sveta
Marinič Tadeja - poslovna sekretarka V-II
Markočič Andrej - podsekretar za organizacijsko premoženjske zadeve
Mislej Mateja - vodja Finančno-računovodske službe
Mozetič Katja - računovodkinja VII/2-III
Mozetič Goljevšček Šalini - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Pervanja Saša - kadrovnica VII/2
Radikon Anuška - strokovna sodelavka VII/2-I za poslovno-finančno spremljanje projektov
Rehar Majda - poslovna sekretarka V-II
Rusjan Suzana - višja svetovalka za pravno-premoženjske zadeve
Šavli Valentina - knjigovodja VII/2
Silič Valnea - strojepiska IV
Simčič Dalida - saldakontistka VII/1
Šuligoj Fišer Marina - računovodkinja VII/2-III
Susič Vesna - poslovna sekretarka - vodja pisarne direktorice
Torbica Aleksandra - Podsekretarka za načrtovanje in pripravo razvojnih projektov
Trojar Lapanja Andreja - vodja Projektne pisarne
Ušaj Zoran - strokovni sodelavec VII/2-I za investicije
Ušaj Barbara - saldakontistka VII/1
Žgur Tanja - višja svetovalka za javna naročila
Zoratti Mateja - koordinatorka VII/1
Zuodar Erika - strokovna sodelavka VII/1