Datum: 24.01.2021
Vir:
Rubrika:

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
12.01.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru Glavnega programa 1302 - lastni promet in infrastruktura, podpogram 13029006 - investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest - pločnik Dorbnerk - Draga
21.12.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru nad delovanjem projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica
16.11.2016Poročilo o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica
12.10.2016Poročilo o opraljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev - Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
31.08.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014
13.07.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru nad pridobivanjem proračunskih sredstev v letu 2015
15.07.2015Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev pri podeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu
02.02.2012Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev podprogram 16039001 – oskrba z vodo
<< 123 45