Datum: 19.04.2021
Vir:
Rubrika:

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
30.08.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10079- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za vrtce v letu 2016
28.06.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo porabe splošne proračunske rezervacije v letu 2016
14.06.2017Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014 in 2015
12.01.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru Glavnega programa 1302 - lastni promet in infrastruktura, podpogram 13029006 - investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest - pločnik Dorbnerk - Draga
21.12.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru nad delovanjem projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica
16.11.2016Poročilo o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica
12.10.2016Poročilo o opraljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev - Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
31.08.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014
13.07.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
<< 123 45