Datum: 07.12.2021
Vir:
Rubrika:

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
31.08.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014
13.07.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
18.11.2015Poročilo o opravljenem nadzoru nad pridobivanjem proračunskih sredstev v letu 2015
15.07.2015Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev pri podeljevanju finančnih pomoči v kmetijstvu
02.02.2012Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev podprogram 16039001 – oskrba z vodo
02.02.2012Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Prvačina
02.02.2012Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev proračunske postavke 1402/09027
14.06.2011Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 14.6.2011
24.05.2011Zapisnik 6. seje Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24.5.2011
<< 1234 5