Poročilo o opraljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev - Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

Datum: 12.10.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Objave nadzornega odbora

Poročilo
 

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
16.02.2022Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan
16.02.2022Končno poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru proračunske postavke 09082 – izgradnja poslovno – ekonomske cone Nova Gorica Kromberk
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09.091 – samooskrba Vipavske doline
24.03.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 - investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture
24.03.2021- Končno poročilo o opravljenem nadzoru na kontu 74 – transferni prihodki državnega proračuna ter EU
19.02.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru glede smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v vrtcu Nova Gorica
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke - 10101 - prevozi učencev
1 2345