Končno poročilo o opravljenem spošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora iz nadzorov nad Zaključnim računom za leta 2014, 2015 in 2016

Datum: 16.05.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Objave nadzornega odbora

Končno poročilo o opravljenem spošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora iz nadzorov nad Zaključnim računom za leta 2014, 2015 in 2016

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
16.02.2022Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra Solkan
16.02.2022Končno poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09005 – spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2020
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru proračunske postavke 09082 – izgradnja poslovno – ekonomske cone Nova Gorica Kromberk
25.11.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09.091 – samooskrba Vipavske doline
24.03.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 - investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture
24.03.2021- Končno poročilo o opravljenem nadzoru na kontu 74 – transferni prihodki državnega proračuna ter EU
19.02.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru glede smotrnosti porabe in ravnanjem s premoženjem v vrtcu Nova Gorica
08.01.2021Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke - 10101 - prevozi učencev
1 2345