MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
28.10.2020Sklep o spremembi voznega reda mestnega avtobusa
28.05.2020Zaključni račun proračuna MONG za leto 2019
24.04.2020Sklep o subvencioniranih prevozih pitne vode
23.04.2020Sklepi o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine
23.04.2020Sklep o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01
12.03.2020Sklep o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
12.03.2020Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020
12.03.2020Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica
19.12.2019Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2020
19.12.2019Sklep o sprejemu dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2019 - rebalans 1 z dne 20. 6. 2019, dopolnitev št. 1 z dne 24. 10. 2019 in dopolnitev št. 2 z dne 21. 11. 2019
19.12.2019Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020
19.12.2019Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020
21.11.2019Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
21.11.2019Sklep o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica
21.11.2019Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev november 2019
21.11.2019Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020
21.11.2019Sklep o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023
24.10.2019Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1
26.09.2019Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
20.06.2019Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
123456789 >>


nazaj


natisni