MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
10.08.2004Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
10.08.2004Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2004
10.08.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 2946/17 k.o. Bate
10.08.2004Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja parc.št. 1515/19 in 1515/20 k.o. Prvačina
02.07.2004Sklep o prodaji stvarnega premoženja - zemljišča na območju Obrtne cone Solkan I. faza
02.07.2004Sklep o sprejemu Programa opremljanja stavbnih zemljišč
20.05.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 610/9 v k.o. Bukovica
10.05.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3146/4 k.o. Grgar
10.05.2004Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območja komunalne infrastrukture
10.05.2004Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje gospodarske cone Okroglica
12.03.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2249/17 pot 32 m² k.o. Renče
20.02.2004Sklep o sprejemu načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2004 - 2007
16.01.2004Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica
16.01.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 3537/18 k.o. Mravljevi
16.01.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 2243/8 k.o. Renče
16.01.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 39/2 k.o. Rožna Dolina
16.01.2004Sklep o začasnem financiranju nalog Mestne občine Nova Gorica v obdobju od 1.1.2004 do 31.3.2004
19.12.2003Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 492/2 k.o. Renče
19.12.2003Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 494/4 k.o. Renče
19.12.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št.2246/22 k.o. Renče
<< 91011121314151617 >>


nazaj


natisni