MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
31.01.2005Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine
30.12.2004Sklep Statuta javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.
30.12.2004Sklep o sprejemu Načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2005-2008
30.12.2004Sklep o preoblikovanju DO Komunalna energetika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.
12.11.2004Sprememba sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
11.11.2004Sklep o prodaji stavbnega premoženja parc. št. 671/2 v k.o. Nova Gorica
11.11.2004Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
15.10.2004Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
30.09.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1523/5 k.o. Prvačina
10.08.2004Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 510/1 k.o. Rožna dolina
10.08.2004Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
10.08.2004Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2004
10.08.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 2946/17 k.o. Bate
10.08.2004Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja parc.št. 1515/19 in 1515/20 k.o. Prvačina
02.07.2004Sklep o prodaji stvarnega premoženja - zemljišča na območju Obrtne cone Solkan I. faza
02.07.2004Sklep o sprejemu Programa opremljanja stavbnih zemljišč
20.05.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 610/9 v k.o. Bukovica
10.05.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 3146/4 k.o. Grgar
10.05.2004Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območja komunalne infrastrukture
10.05.2004Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje gospodarske cone Okroglica
<< 91011121314151617 >>


nazaj


natisni