MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
10.05.2004Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območja komunalne infrastrukture
10.05.2004Sklep o ločenem vodenju postopka spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za območje gospodarske cone Okroglica
12.03.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2249/17 pot 32 m² k.o. Renče
20.02.2004Sklep o sprejemu načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2004 - 2007
16.01.2004Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica
16.01.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 3537/18 k.o. Mravljevi
16.01.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 2243/8 k.o. Renče
16.01.2004Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 39/2 k.o. Rožna Dolina
16.01.2004Sklep o začasnem financiranju nalog Mestne občine Nova Gorica v obdobju od 1.1.2004 do 31.3.2004
19.12.2003Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 492/2 k.o. Renče
19.12.2003Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 494/4 k.o. Renče
19.12.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št.2246/22 k.o. Renče
19.12.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št.2246/21 k.o. Renče
19.12.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/3
21.11.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 7/1 Rožna Dolina
21.11.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 820/1 Rožna Dolina
17.10.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 845/8 Nova Gorica
31.07.2003Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica
31.07.2003Sklep o ukinitvi javnega dobra parc.št. 1276/1 k.o. Nova Gorica
24.06.2003Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
<< 101112131415161718 >>


nazaj


natisni