MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
15.01.2016Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
20.11.2015Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica
02.10.2015Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva
24.07.2015Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
20.03.2015Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev
06.02.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
22.12.2014Sklep župana o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
18.12.2014Sklep župana o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015
30.10.2014Poročilo o izidu volitev župana 19.10.2014 - 2. krog
21.10.2014Poročilo o izidu volitev
15.07.2014Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2014
15.07.2014Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014
04.07.2014Sklep župana o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
18.04.2014Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin
20.03.2014Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev
07.02.2014Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
20.01.2014Sklep o spremembi sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan
18.12.2013Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica
03.12.2013Sklep o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan, št. 031-2/2010 z dne 27. maja 2010
03.12.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva
<< 123456789 >>


nazaj


natisni