MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
30.10.2013Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
19.07.2013Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
19.07.2013Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Kulturni center v Novi Gorici
12.07.2013Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
28.06.2013Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine
24.05.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod
02.04.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu
02.04.2013Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
04.03.2013Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu
30.01.2013Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojih v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
28.09.2012Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
06.08.2012Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višini odškodnine za uporabo javnih površin
27.07.2012Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
15.06.2012Sklep o izvzemu parcele iz zavarovanega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje
04.05.2012Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
02.03.2012Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
02.03.2012Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
20.02.2012Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu
17.02.2012Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (neuradno prečiščeno besedilo)
06.02.2012Sklep župana o ukinitvi začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora za občinski podrobni prostorski načrt Univerza ob Kornu
<< 123456789 >>


nazaj


natisni