MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
20.01.2012Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
29.12.2011Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. – 31. 3. 2012
11.10.2011Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče Vogrsko
11.10.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 121/2 in 1287/7 k.o. Kromberk
22.07.2011Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
10.06.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu
07.06.2011Odredba o spremembi prometne ureditve
27.05.2011Sklep o izvzemu parcele iz zavarovanega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje
03.05.2011Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
03.05.2011Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas – dostopna cesta
03.05.2011Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
03.05.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnine parc. št. 2939/14 in 2936/6, obe k.o. Bate ter parc. št. 5683/2 k.o. Osek
18.03.2011Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.4. – 30.6. 2011
28.02.2011Sklep o prehodu mandatov
18.02.2011Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
11.02.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro, parc. št. 1721/3 in 1721/2, k.o. Lokovec, ne služita več svojemu namenu
27.12.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. Dornberk
27.12.2010Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. – 31.3.2011
12.11.2010Poročilo o izidu volitev
08.11.2010Poročilo o izidu volitev župana II. krog - 24.10.2010
<< 123456789 >>


nazaj


natisni