MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
12.10.2010Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 458/1 k.o. Rožna Dolina
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 3471 in 3472 k.o. Šempeter
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7667/25 k.o. Dornberk
30.07.2010Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
16.07.2010Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7696/1 k.o. Dornberk
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7682/5 k.o. Dornberk
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7682/6 k.o. Dornberk
08.06.2010Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan
08.06.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1067/6 k.o. Trnovo
21.05.2010Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno stanovanjska cona Ajševica
21.05.2010Sklep o razveljavitvi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodohran Panovec
21.05.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2935/20 k.o. Bate
09.04.2010Sklep o razveljavitvi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica
09.04.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra na šestih parcelah v k.o. Šmaver
09.04.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2935/18 k.o. Bate
06.04.2010Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Park znanja
26.02.2010Sklep o izdaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu
05.02.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2533/10 k.o. Banjšice
<< 2345678910 >>


nazaj


natisni