MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
04.07.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu (neuradno prečiščeno besedilo)
03.07.2009Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
03.07.2009Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na domu
03.07.2009Sklep o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine
03.07.2009Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom SIA v Solkanu
15.06.2009Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja OPPN Cankarjevo naselje
05.06.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 383/10 k.o. Loke
05.06.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2536/5 k.o. Banjšice
05.06.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kanalizacija FK 2 Dornberk
05.06.2009Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodohran Panovec
26.05.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu
26.05.2009Sklep o razveljavitvi sklepa o začetku priprave OPPN Univerza v Novi Gorici
26.05.2009Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov na delu območja občinskega lokacijskega načrta Vodovodna
18.05.2009Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja OPPN Cankarjevo naselje
10.04.2009Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov iz Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za OPPN Poslovna cona Prvačina
10.04.2009Sklep o ukinitvi začasnih ukrepov iz Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za OPPN Poslovna cona Prvačina
27.03.2009Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja OPPN Cankarjevo naselje
27.03.2009Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja OPPN Cankarjevo naselje
20.03.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Solkan – jug
20.03.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 1015/5 k.o. Kromberk
<< 456789101112 >>


nazaj


natisni