MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Ostali akti

DatumNaslovRubrika
02.12.2016Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaPravilnik
15.11.2016Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
12.08.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova GoricaPravilnik
08.01.2016Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega skladaPravilnik
18.12.2015Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2015–2020 Pravilnik
20.03.2015Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodovPravilnik
21.02.2014Pravilnik za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakupPravilnik
30.10.2013Pravilnik za obračun storitev občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
29.12.2012Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica Pravilnik
30.03.2012Pravilnik o spremembi tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkovPravilnik
30.03.2012Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na obmoPravilnik
22.07.2011Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnostPravilnik
18.03.2011Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova GoricaPravilnik
21.05.2010Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava Pravilnik
11.09.2009Odredba o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirninaPravilnik
07.08.2009Tehnični pravilnik o zbiranju in odvozu odpadkovPravilnik
07.08.2009Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova GoricaPravilnik
28.07.2009Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Pravilnik
24.07.2009Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONGPravilnik
24.07.2009Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študenta v MONGPravilnik
1 2345678


nazaj


natisni