MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Ostali akti

DatumNaslovRubrika
06.02.2020Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnostiPravilnik
02.12.2016Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaPravilnik
15.11.2016Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
12.08.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova GoricaPravilnik
08.01.2016Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega skladaPravilnik
18.12.2015Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo v programskem obdobju 2015–2020 Pravilnik
20.03.2015Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodovPravilnik
21.02.2014Pravilnik za urejanje in oddajo urbanih vrtov v zakupPravilnik
30.10.2013Pravilnik za obračun storitev občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
29.12.2012Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica Pravilnik
30.03.2012Pravilnik o spremembi tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkovPravilnik
30.03.2012Pravilnik o spremembi pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na obmoPravilnik
22.07.2011Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnostPravilnik
18.03.2011Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjevanje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju Mestne občine Nova GoricaPravilnik
21.05.2010Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava Pravilnik
11.09.2009Odredba o določitvi javnih parkirišč na katerih se plačuje parkirninaPravilnik
07.08.2009Tehnični pravilnik o zbiranju in odvozu odpadkovPravilnik
07.08.2009Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova GoricaPravilnik
28.07.2009Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Pravilnik
24.07.2009Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONGPravilnik
1 2345678


nazaj


natisni