MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
20.02.2012Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici
20.02.2012Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici
10.02.2012Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
07.02.2012Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (neuradno prečiščeno besedilo)
06.01.2012Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče (neuradno prečiščeno besedilo)
30.12.2011Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica
30.12.2011Odlok o dopolnitvi odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
30.12.2011Odlok o dopolnitvi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica
30.12.2011Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče
30.12.2011Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
06.12.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
11.11.2011Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
28.10.2011Odlok o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
26.10.2011Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
11.10.2011Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
11.10.2011Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica
11.10.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
22.07.2011Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
22.07.2011Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
20.06.2011Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
<< 8910111213141516 >>


nazaj


natisni