MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
10.06.2011Odlok o porabo proračunske rezerve
11.05.2011Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (neuradno prečiščeno besedilo)
06.05.2011Odlok o mestnem gozdu Panovec (neuradno prečiščeno besedilo)
03.05.2011Odlok o spremembi odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
03.05.2011Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o mestnem gozdu Panovec
08.04.2011Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
04.04.2011Odlok o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica
04.04.2011Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
04.04.2011Odlok o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica
18.03.2011Odlok o spremembi odloka o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica
01.03.2011Odlok o občinskih taksah (neuradno prečiščeno besedilo)
11.02.2011Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče
11.02.2011Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
11.02.2011Odlok o spremembi odloka o občinskih taksah
27.12.2010Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
10.12.2010Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
01.10.2010Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
01.10.2010Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZBDVs
16.07.2010Odlok o imenovanju naselja Pedrovo
16.07.2010Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica
<< 91011121314151617 >>


nazaj


natisni