MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
16.03.2010Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
26.02.2010Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica
05.02.2010Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica
05.02.2010Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
05.02.2010Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče
05.02.2010Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče
05.02.2010Odlok o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2009Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (neuradno prečiščeno besedilo)
28.12.2009Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
28.12.2009Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje pozidave Stanovanjsko naselje v Solkanu
30.11.2009Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica
30.11.2009Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Solkan
30.11.2009Odlok o spremembi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
30.11.2009Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica
10.11.2009Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica
10.11.2009Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
05.10.2009Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
05.10.2009Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
02.10.2009Odlok o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2009
02.10.2009Obvezna razlaga 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
<< 111213141516171819 >>


nazaj


natisni