MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
09.02.2018Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
29.12.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2017Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
28.12.2017Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica
01.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava
01.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
17.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
17.11.2017Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
10.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
10.11.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
13.10.2017Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica
13.10.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica
13.10.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica
15.09.2017Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
15.09.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica
21.08.2017Statut Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
07.07.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica
02.06.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020
02.06.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
12.05.2017Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016
<< 123456789 >>


nazaj


natisni