MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
14.04.2017Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica
31.03.2017Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020, stran 2274
10.02.2017Odlok o programu opremljanja Čuklja Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90
10.02.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
10.02.2017Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
13.01.2017Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
13.01.2017Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica
13.01.2017Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica
23.12.2016Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
02.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
02.12.2016Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica
02.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica
25.11.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba
15.11.2016Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica
04.11.2016Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020
14.10.2016Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
12.08.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
01.07.2016Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
06.06.2016Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
06.06.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica
<< 123456789 >>


nazaj


natisni