MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
20.02.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
13.02.2015Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
13.02.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
09.01.2015Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
29.12.2014Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica
28.11.2014Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
30.10.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
10.10.2014Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
10.10.2014Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici
10.10.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
12.09.2014Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020
15.07.2014Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
09.06.2014Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica
09.06.2014Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica
09.06.2014Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
16.05.2014Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
28.04.2014Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
18.04.2014Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014
04.04.2014Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica
21.02.2014Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
<< 34567891011 >>


nazaj


natisni