MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Odloki

DatumNaslov
27.09.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
27.09.2013Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
19.07.2013Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena
21.06.2013Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
21.06.2013Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica
21.06.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
26.04.2013Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
26.04.2013Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
02.04.2013Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica
02.04.2013Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
26.02.2013Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
26.02.2013Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
05.02.2013Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (neuradno prečiščeno besedilo)
30.01.2013Odlok o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
17.01.2013Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)
29.12.2012Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica
29.12.2012Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
<< 5678910111213 >>


nazaj


natisni