MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
29.12.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
29.12.2017Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaOdlok
28.12.2017Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova GoricaOdlok
01.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in PristavaOdlok
01.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
17.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova GoricaOdlok
17.11.2017Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaOdlok
10.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
10.11.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Odlok
13.10.2017Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova GoricaSklep
13.10.2017Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
13.10.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
13.10.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova GoricaOdlok
15.09.2017Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova GoricaOdlok
15.09.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.08.2017Statut Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
07.07.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova GoricaOdlok
07.07.2017Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2017Sklep
09.06.2017Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica št. 6Sklep
02.06.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020Odlok
1 2

Izpis vseh aktovnazaj


natisni