MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
19.12.2019Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2020Sklep
19.12.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
19.12.2019Sklep o sprejemu dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2019 - rebalans 1 z dne 20. 6. 2019, dopolnitev št. 1 z dne 24. 10. 2019 in dopolnitev št. 2 z dne 21. 11. 2019Sklep
19.12.2019Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020Sklep
19.12.2019Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020Sklep
19.12.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova GoricaOdlok
19.12.2019Odlok o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova GoricaOdlok
02.12.2019Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021Odlok
02.12.2019 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020Odlok
21.11.2019Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020Sklep
21.11.2019Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«Odlok
21.11.2019Sklep o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova GoricaSklep
21.11.2019Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev november 2019Sklep
21.11.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.11.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.11.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.11.2019Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020Sklep
21.11.2019Sklep o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023Sklep
21.11.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.11.2019Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova GoricaOdlok
1 2

Izpis vseh aktovnazaj


natisni