MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
24.10.2019Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1Sklep
26.09.2019Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova GoricaSklep
26.09.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova GoricaOdlok
29.08.2019Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v SolkanuOdlok
20.06.2019Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019Sklep
20.06.2019Odlok o porabi proračunske rezerveOdlok
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opremeSklep
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opremeSklep
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealijSklep
20.06.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020Odlok
20.06.2019Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019Odlok
13.05.2019Statut Mestne občine Nova Gorica - neuradno prečiščeno besediloOdlok
21.03.2019Sprememba statuta Mestne občine Nova GoricaOdlok
21.02.2019Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019Odlok
<< 12

Izpis vseh aktovnazaj


natisni