MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
02.06.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020Odlok
02.06.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Odlok
12.05.2017Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016Odlok
14.04.2017Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova GoricaOdlok
31.03.2017Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020, stran 2274Odlok
10.02.2017Odlok o programu opremljanja Čuklja Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90Odlok
10.02.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
10.02.2017Tehnični pravilnik o javni kanalizacijiOdlok
13.01.2017Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018Odlok
13.01.2017Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Nova Gorica Odlok
13.01.2017Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica Odlok
23.12.2016Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Odlok
02.12.2016Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaPravilnik
02.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova GoricaOdlok
02.12.2016Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
02.12.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova GoricaOdlok
25.11.2016Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirninaSklep
25.11.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter – VrtojbaOdlok
15.11.2016Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
15.11.2016Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova GoricaOdlok
<< 123456789 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni