MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
10.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
10.11.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Odlok
13.10.2017Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova GoricaSklep
13.10.2017Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
13.10.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
13.10.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova GoricaOdlok
15.09.2017Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova GoricaOdlok
15.09.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova GoricaOdlok
21.08.2017Statut Mestne občine Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
07.07.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova GoricaOdlok
07.07.2017Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2017Sklep
09.06.2017Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica št. 6Sklep
02.06.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020Odlok
02.06.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Odlok
12.05.2017Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016Odlok
14.04.2017Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova GoricaOdlok
31.03.2017Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020, stran 2274Odlok
10.02.2017Odlok o programu opremljanja Čuklja Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90Odlok
10.02.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
10.02.2017Tehnični pravilnik o javni kanalizacijiOdlok
<< 123456789 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni