MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
04.11.2016Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020Odlok
14.10.2016Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)Odlok
12.08.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica Odlok
12.08.2016Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova GoricaPravilnik
01.07.2016Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) Odlok
01.07.2016Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2016Sklep
06.06.2016Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica Odlok
06.06.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova GoricaOdlok
27.05.2016Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016Odlok
22.04.2016Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Odlok
22.04.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova GoricaOdlok
22.04.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova GoricaOdlok
25.03.2016Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcihSklep
25.03.2016Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
25.03.2016Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok
18.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva GoriškeOdlok
14.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova GoricaOdlok
14.03.2016Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova GoricaOdlok
14.03.2016Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirninaSklep
11.03.2016Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)Odlok
<< 123456789 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni