MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
13.02.2015Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Odlok
13.02.2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaOdlok
06.02.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova GoricaSklep
09.01.2015Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
29.12.2014Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova GoricaOdlok
22.12.2014Sklep župana o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2015Sklep
18.12.2014Sklep župana o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015Sklep
28.11.2014Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014Odlok
30.10.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova GoricaOdlok
30.10.2014Poročilo o izidu volitev župana 19.10.2014 - 2. krogSklep
21.10.2014Poročilo o izidu volitevSklep
10.10.2014Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
10.10.2014Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi GoriciOdlok
10.10.2014Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
12.09.2014Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020Odlok
15.07.2014Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2014Sklep
15.07.2014Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014Sklep
15.07.2014Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova GoricaOdlok
04.07.2014Sklep župana o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
09.06.2014Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova GoricaOdlok
<< 456789101112 >>

Izpis vseh aktovnazaj


natisni