MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.

DatumNaslovRubrika
26.09.2019Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova GoricaSklep
26.09.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova GoricaOdlok
29.08.2019Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v SolkanuOdlok
20.06.2019Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019Sklep
20.06.2019Odlok o porabi proračunske rezerveOdlok
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opremeSklep
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opremeSklep
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealijSklep
20.06.2019Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2020Odlok
20.06.2019Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019Odlok
13.05.2019Statut Mestne občine Nova Gorica - neuradno prečiščeno besediloOdlok
21.03.2019Sprememba statuta Mestne občine Nova GoricaOdlok
21.02.2019Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019Odlok
20.09.2018Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova GoricaOdlok
21.06.2018Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova GoricaOdlok
11.06.2018Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda \"Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina\"Odlok
23.03.2018Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in PristavaOdlok
28.02.2018Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinske prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
16.02.2018Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcihSklep
16.02.2018Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova GoricaOdlok
123456789 >>


nazaj


natisni