MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Vsi akti
LetoMesec
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
 
Izpis vseh sporočil

Izpis vseh aktov

DatumNaslovRubrika
23.03.2018Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in PristavaOdlok
28.02.2018Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinske prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
16.02.2018Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcihSklep
16.02.2018Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova GoricaOdlok
09.02.2018Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018Odlok
29.12.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
29.12.2017Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova GoricaOdlok
28.12.2017Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova GoricaOdlok
01.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in PristavaOdlok
01.12.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova GoricaOdlok
17.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova GoricaOdlok
17.11.2017Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaOdlok
10.11.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova GoricaOdlok
10.11.2017Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017Odlok
13.10.2017Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova GoricaSklep
13.10.2017Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova GoricaOdlok
13.10.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova GoricaOdlok
13.10.2017Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova GoricaOdlok
15.09.2017Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova GoricaOdlok
15.09.2017Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova GoricaOdlok
123456789 >>