MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Vsi akti
LetoMesec
202112345678
2020123456789101112
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
 
Izpis vseh sporočil

Izpis vseh aktov

DatumNaslovRubrika
06.08.2021 Odlok o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova GoricaOdlok
29.07.2021 Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2519/8 k. o. BanjšiceSklep
29.07.2021Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021Sklep
29.07.2021Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova GoricaSklep
29.07.2021Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova GoricaSklep
29.07.2021Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova GoricaSklep
16.07.2021 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova GoricaSklep
16.07.2021Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Nova GoricaSklep
16.07.2021Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova GoricaSklep
02.07.2021Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2021Sklep
02.07.2021Odlok o razglasitvi enote dediščine Nova Gorica – Občinska palača za kulturni spomenik lokalnega pomenaOdlok
17.06.2021Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021Sklep
17.06.2021Sklep o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova GoricaSklep
04.06.2021 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živaliOdlok
04.06.2021Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova GoricaOdlok
25.05.2021Sprememba in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega skladaOdlok
14.05.2021Odlok o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova GoricaOdlok
14.05.2021Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevozov pitne vode v Mestni občini Nova GoricaOdlok
22.04.2021Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Kulturni dom Nova GoricaSklep
22.04.2021Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Mladinski center Nova GoricaSklep
123456789 >>