MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
26.09.2019Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
20.06.2019Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opreme
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme
20.06.2019Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealij
16.02.2018Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih
13.10.2017Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
07.07.2017Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2017
09.06.2017Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica št. 6
25.11.2016Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
01.07.2016Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2016
25.03.2016Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih
14.03.2016Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
05.02.2016Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
15.01.2016Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
20.11.2015Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica
02.10.2015Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva
24.07.2015Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
20.03.2015Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev
06.02.2015Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
123456789 >>


nazaj


natisni