MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
15.07.2014Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2014
15.07.2014Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014
04.07.2014Sklep župana o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
18.04.2014Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin
20.03.2014Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev
07.02.2014Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
20.01.2014Sklep o spremembi sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan
18.12.2013Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na modrih conah na območju Mestne občine Nova Gorica
03.12.2013Sklep o spremembah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS Branik, Kromberk, Rožna Dolina, Nova Gorica in Solkan, št. 031-2/2010 z dne 27. maja 2010
03.12.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva
30.10.2013Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
19.07.2013Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2013
19.07.2013Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN Kulturni center v Novi Gorici
12.07.2013Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
28.06.2013Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine
24.05.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnovo zahod
02.04.2013Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu
02.04.2013Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
04.03.2013Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu
30.01.2013Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojih v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
<< 123456789 >>


nazaj


natisni