MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
28.09.2012Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
06.08.2012Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višini odškodnine za uporabo javnih površin
27.07.2012Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
15.06.2012Sklep o izvzemu parcele iz zavarovanega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje
04.05.2012Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
02.03.2012Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
02.03.2012Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste
20.02.2012Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu
17.02.2012Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (neuradno prečiščeno besedilo)
06.02.2012Sklep župana o ukinitvi začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora za občinski podrobni prostorski načrt Univerza ob Kornu
20.01.2012Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
29.12.2011Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. – 31. 3. 2012
11.10.2011Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče Vogrsko
11.10.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 121/2 in 1287/7 k.o. Kromberk
22.07.2011Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2011
10.06.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu
07.06.2011Odredba o spremembi prometne ureditve
27.05.2011Sklep o izvzemu parcele iz zavarovanega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Cankarjevo naselje
03.05.2011Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
03.05.2011Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas – dostopna cesta
<< 123456789 >>


nazaj


natisni