MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
03.05.2011Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
03.05.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnine parc. št. 2939/14 in 2936/6, obe k.o. Bate ter parc. št. 5683/2 k.o. Osek
18.03.2011Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.4. – 30.6. 2011
28.02.2011Sklep o prehodu mandatov
18.02.2011Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
11.02.2011Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro, parc. št. 1721/3 in 1721/2, k.o. Lokovec, ne služita več svojemu namenu
27.12.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7964/1 k.o. Dornberk
27.12.2010Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1. – 31.3.2011
12.11.2010Poročilo o izidu volitev
08.11.2010Poročilo o izidu volitev župana II. krog - 24.10.2010
12.10.2010Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 458/1 k.o. Rožna Dolina
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 3471 in 3472 k.o. Šempeter
01.10.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 7667/25 k.o. Dornberk
30.07.2010Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
16.07.2010Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2010
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7696/1 k.o. Dornberk
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7682/5 k.o. Dornberk
16.07.2010Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra par. št. 7682/6 k.o. Dornberk
08.06.2010Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v KS Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina in Solkan
<< 2345678910 >>


nazaj


natisni