MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Sklepi

DatumNaslov
05.10.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 4888/33 k.o. Branik
05.10.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc.št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate
02.10.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Solkan - staro jedro
30.09.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZBDVs
28.07.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (neuradno prečiščeno besedilo)
24.07.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1287/19 in 1287/17 k.o. Kromberk
24.07.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 4888/31 k.o. Branik
24.07.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 549/12 in 549/14 k.o. Gradišče
24.07.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1069/9 k.o. Trnovo
24.07.2009Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu
04.07.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu (neuradno prečiščeno besedilo)
03.07.2009Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2009
03.07.2009Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni storitve pomoč na domu
03.07.2009Sklep o združitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine
03.07.2009Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom SIA v Solkanu
15.06.2009Sklep o izvzemu parcel iz zavarovanega območja OPPN Cankarjevo naselje
05.06.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 383/10 k.o. Loke
05.06.2009Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2536/5 k.o. Banjšice
05.06.2009Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kanalizacija FK 2 Dornberk
05.06.2009Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodohran Panovec
<< 456789101112 >>


nazaj


natisni