MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Ostali akti

DatumNaslovRubrika
04.05.2007Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
17.04.2007Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
17.04.2007Program priprave za občinski lokacijski načrt za kompleks igralnice in hotela ParkPravilnik
10.04.2007Program priprave za občinski lokacijski načrt Mlac - spremembaPravilnik
29.03.2007Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izračun komunalnega prispevka Navodilo
16.03.2007Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil članov nadzornega sveta javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova GoricaPravilnik
13.04.2006Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
13.04.2006Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
13.04.2006Obvezna razlaga 12. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoricePravilnik
07.03.2006Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Nova GoricaPravilnik
14.02.2006Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
14.02.2006Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrokaPravilnik
14.02.2006Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
14.02.2006Program priprave za občinski lokacijski načrt VodovodnaPravilnik
19.12.2005Preklic objave odloka o spremembi odloka o lokacijskem načrtu za prvo fazo obvoznice RenčePravilnik
12.08.2005Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin ter dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
17.06.2005Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirninaPravilnik
27.05.2005Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
27.05.2005Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
15.04.2005Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
<< 123 45678


nazaj


natisni