MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Ostali akti

DatumNaslovRubrika
15.04.2005Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica Pravilnik
15.04.2005Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Nova GoricaPravilnik
18.02.2005Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica Pravilnik
18.02.2005Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica Pravilnik
30.12.2004Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrokaPravilnik
16.12.2004Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica Pravilnik
16.12.2004Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
10.08.2004Pravilnik o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica Pravilnik
02.07.2004Program priprave za občinski lokacijski načrt ob gasilskem domu - prva faza Pravilnik
24.06.2004Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode Pravilnik
22.04.2004Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju Pravilnik
22.04.2004Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v gospodarstvuPravilnik
12.03.2004Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova GoricaPravilnik
16.01.2004Stanovanjski program Mestne občine Nova GoricaPravilnik
21.11.2003Program priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva - podaljšek Pravilnik
17.10.2003Program priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Damber III Pravilnik
17.10.2003Program priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Meblo vzhodPravilnik
24.06.2003Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoricePravilnik
24.06.2003Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova GoricaPravilnik
24.06.2003Program priprave za ureditveni načrt (lokacijski načrt) Solkanski soški parkPravilnik
<< 1234 5678


nazaj


natisni